Výzva k poskytnutí historických fotografií z regionu Hlučínska

 

 

Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice vyzývají občany k zaslání historických fotografií z našeho regionu:

  • historické fotografie s tématikou událostí každodenního života z území Hlučínska lze zasílat do 31. 5. 2018 na e-mail: hlucinsko@hlucinsko.eu, popř. odevzdat v kanceláři Sdružení obcí Hlučínska na Obecním úřadě v Bolaticích, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice, kde je bude možné také nascanovat;
  • téma fotografií je volné: rodinné i veřejné události, život občanských, církevních či zájmových spolků, historicky  a politicky významné okamžiky - válečné události, rok 1989, vstup do EU..., fotografie proměny krajiny či významných budov. Uvítáme především fotografie z privátních archivů a neformální snímky z rodinných alb;
  • požadovaná kvalita fotografií: delší strana minimálně 1 500 px; (vybrané fotografie pro výstavu dodají majitelé ve velikosti 4000px nebo je poskytnou organizátorovi k nascanování), počet snímků není omezen;
  • u každé fotografie je třeba uvést krátký popis (označení události, místo a rok zhotovení, popř. jména zachycených osob);
  • poskytovatel spolu s fotografiemi rovněž zašle své kontaktní údaje;
  • poskytovatel fotografie souhlasí s použitím fotografie pro účely realizace projektu;
  • poskytovatel fotografie souhlasí s tím, že vybrané snímky mohou být použity v rámci projektu „Hledání ztraceného času“, pro tvorbu česko-polského kalendáře, budou vytištěny a vystaveny na výstavách, a mohou být zveřejněny na webových stránkách, či v denním tisku;
  • zasláním fotografií poskytovatel fotografií potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými pravidly této výzvy.

 

Sběr fotografií je součástí projektu „Hledání ztraceného času“ s reg. číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001345,
který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci operačního programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí