Projekty s podporou Moravskoslezského kraje

                                                           

 

Festival kultury a hlučínských řemesel 2019

Název programu: Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Kód programu: PPA 2019

V rámci projektu bude uspořádán jednodenní Festival kultury a hlučínských řemesel, a to 7. července 2019 na Mírovém náměstí v Hlučíně.  Na festivalu kultury a hlučínských řemesel vystoupí účinkující, kteří zde tancem, zpěvem, hudebním či slovním přednesem předvedou divákům to nejlepší z kultury, nářečí a tradic Hlučínska. Současně si budou moci návštěvníci festivalu prohlédnout a zakoupit některý z tradičních výrobků na prodejním jarmarku hlučínských řemesel (např. koláče, perníky, kozí sýry, cukrovinky, paličkované výrobky, výšivky, krajky, keramiku, pletené a ručně šité dekorační předměty a výrobky, vitráže apod.).


Manažer regionu Hlučínska IV

Název programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

Kód programu: RRC/05/2019

Projekt volně navazuje na projekty "Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska", "Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska", "Rozvoj regionu Hlučínska", "Manažer regionu Hlučínska", "Manažer regionu Hlučínska II" a "Manažer regionu Hlučínska III", díky kterým byl podpořen rozvoj regionu prostřednictvím zaměstnankyně SOH a externí účetní. Jelikož se přijetí nové zaměstnankyně osvědčilo a mělo pozitivní dopad na zvýšení propagace regionu, zintenzivnění spolupráce zástupců SOH, zvýšení povědomí o činnostech regionu apod., rozhodlo se SOH pokračovat v realizaci projektu a schválilo zaměstnankyni SOH pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Cílem a účelem předkládaného projektu je tedy další rozvoj venkova a zvýšení kvality života regionu Hlučínska, podpora cestovního ruchu, propagace regionu navenek, podpora spolupráce jednotlivých obcí, místních společenství apod.


Vybavením cyklostezek k rozvoji cykloturistiky na Hlučínsku

Název programu: Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018

Kód programu: RRC/11/2018

Obsahem projektu je pořízení a instalace doprovodné infrastruktury k cyklostezkám a cyklotrasám v regionu Hlučínska. Celkem se jedná o 44 ks posezení (lavičky, stůl) a 29 ks informačních cedulí s mapou cyklostezek Hlučínska. Doprovodná infrastruktura bude instalována v blízkosti místních cyklotras a cyklostezek i u turistických zajímavostí tak, aby se tak zvýšila jejich návštěvnost ze strany místních obyvatel i turistů přijíždějících do našeho regionu.


Manažer regionu Hlučínska III

Název programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

Kód programu: RRC/1/2018

Projekt volně navazuje na projekty "Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska", "Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska", "Rozvoj regionu Hlučínska", "Manažer regionu Hlučínska" a "Manažer regionu Hlučínska II", díky kterým byl podpořen rozvoj regionu prostřednictvím zaměstnankyně SOH a externí účetní. Jelikož se přijetí nové zaměstnankyně osvědčilo a mělo pozitivní dopad na zvýšení propagace regionu, zintenzivnění spolupráce zástupců SOH, zvýšení povědomí o činnostech regionu apod., rozhodlo se SOH pokračovat v realizaci projektu a schválilo zaměstnankyni SOH pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Cílem a účelem předkládaného projektu je tedy další rozvoj venkova a zvýšení kvality života regionu Hlučínska, podpora cestovního ruchu, propagace regionu navenek, podpora spolupráce jednotlivých obcí, místních společenství apod.


Festival kultury a hlučínských řemesel 2018

Název programu: Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Kód programu: PPA 2018

V rámci projektu proběhl jednodenní Festival kultury a hlučínských řemesel, a to 8. července 2018 na Mírovém náměstí v Hlučíně.  Na festivalu kultury a hlučínských řemesel vystoupili účinkující, kteří zde tancem, zpěvem, hudebním či slovním přednesem předvedli divákům to nejlepší z kultury, nářečí a tradic Hlučínska. Současně si návštěvníci festivalu mohli prohlédnout a zakoupit některý z tradičních výrobků na prodejním jarmarku hlučínských řemesel (např. koláče, perníky, kozí sýry, cukrovinky, paličkované výrobky, výšivky, krajky, keramiku, pletené a ručně šité dekorační předměty a výrobky, vitráže apod.).


Manažer regionu Hlučínska II

Název programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

Kód programu: RRC/01/2017

Projekt volně navazuje na projekty "Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska", "Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska", "Rozvoj regionu Hlučínska" a "Manažer regionu Hlučínska", díky kterým byl podpořen rozvoj regionu prostřednictvím zaměstnankyně SOH a externí účetní. Jelikož se přijetí nové zaměstnankyně osvědčilo a mělo pozitivní dopad na zvýšení propagace regionu, zintenzivnění spolupráce zástupců SOH, zvýšení povědomí o činnostech regionu apod., rozhodlo se SOH pokračovat v realizaci projektu a schválilo zaměstnankyni SOH pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Cílem a účelem předkládaného projektu je tedy další rozvoj venkova a zvýšení kvality života regionu Hlučínska, podpora cestovního ruchu, propagace regionu navenek, podpora spolupráce jednotlivých obcí, místních společenství apod.


Festival kultury a hlučínských řemesel 2017

Název programu: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017

Kód programu: PPA 2017

V rámci projektu byl uspořádán jednodenní Festival kultury a hlučínských řemesel, a to 9. července 2017 na Mírovém náměstí v Hlučíně.  Na festivalu kultury a hlučínských řemesel vystoupilo cca 200 účinkujících, kteří zde tancem, zpěvem, hudebním či slovním přednesem předvedli divákům to nejlepší z kultury, nářečí a tradic Hlučínska. Současně si mohli návštěvníci festivalu prohlédnout a zakoupit některý z tradičních výrobků na prodejním jarmarku hlučínských řemesel (např. koláče, perníky, kozí sýry, cukrovinky, paličkované výrobky, výšivky, krajky, keramiku, pletené a ručně šité dekorační předměty a výrobky, vitráže apod.).


Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě

Název programu: Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

Kód programu: ŽPZ/02/2016

Projekt volně navazuje na loňský velmi úspěšný projekt "Dýchejme čistý vzduch!", který se setkal s pozitivními ohlasy a díky kterému mohlo Sdružení obcí Hlučínska (SOH) zrealizovat odborné semináře ve svém regionu a posílit tak environmentální zodpovědnost a znalosti obyvatel v oblastech čistoty ovzduší, ekologického vytápění domů apod. a přispět tak pozitivně ke zlepšení životního prostředí v regionu.
Vzhledem k úspěšnosti předchozího projektu se tedy SOH rozhodlo navázat na podzimní sérii seminářů - tentokráte tématem efektivního hospodaření s vodou. Jsme si vědomi toho, že toto v poslední době hodně diskutované téma, hraje stále větší roli v každé domácnosti a v životě každého člověka. Realizací předkládaného projektu tedy chceme reagovat na potřebu řešení hospodaření s vodou, nepříznivého stavu vodního režimu v krajině a ochrany vod nejen v regionu ale i v celém Moravskoslezském kraji.
Projekt tak podpoří pozitivní přístup k životnímu prostředí a celkově zlepší ekologické myšlení obyvatel v této oblasti napříč celou společností regionu a ve výsledku by mělo dojít k dlouhodobému efektivnímu využívání vodních zdrojů v regionu, což je také cílem a předmětem celého projektu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Cíle projektu dosáhneme jednak prostřednictvím uspořádání veřejných seminářů v jednotlivých obcích a městech SOH a v základních školách regionu, ale také prostřednictvím vydání informačních letáků obsahujících hlavní principy hospodaření s vodou a environmentálního chování a zásad v této oblasti. Výstupem projektu tedy bude 32 seminářů pro veřejnost, 20 seminářů pro žáky vyššího stupně základních škol v regionu a 1 seminář pro starosty, místostarosty, pracovníky odborů životního prostředí a místní zemědělce. Aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita a přínos projektu pro co nejširší cílovou skupinu, bude zároveň vydán informační leták o rozsahu 4 stran A5 a nákladu 30 000 ks, který bude distribuována nejen mezi účastníky seminářů, ale také do všech domácností v regionu.


Festival kultury a hlučínských řemesel 2016

Název programu: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016

Kód programu: PPA 2016

V rámci projektu byl uspořádán jednodenní Festival kultury a hlučínských řemesel, a to 10. července 2016 na Mírovém náměstí v Hlučíně.  Na festivalu kultury a hlučínských řemesel vystoupilo cca 200 účinkujících, kteří zde tancem, zpěvem, hudebním či slovním přednesem předvedli divákům to nejlepší z kultury, nářečí a tradic Hlučínska. Současně si mohli návštěvníci festivalu prohlédnout a zakoupit některý z tradičních výrobků na prodejním jarmarku hlučínských řemesel (např. koláče, perníky, kozí sýry, cukrovinky, paličkované výrobky, výšivky, krajky, keramiku, pletené a ručně šité dekorační předměty a výrobky, vitráže apod.).


Manažer regionu Hlučínska

Název programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

Kód programu: RRC/02/2016

Projekt volně navazuje na projekty "Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska", "Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska" a "Rozvoj regionu Hlučínska" díky kterým byl podpořen rozvoj regionu prostřednictvím zaměstnankyně SOH a externí účetní. Jelikož se přijetí nové zaměstnankyně osvědčilo a mělo pozitivní dopad na zvýšení propagace regionu, zintenzivnění spolupráce zástupců SOH, zvýšení povědomí o činnostech regionu apod., rozhodlo se SOH pokračovat v realizaci projektu a schválilo zaměstnankyni SOH pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Cílem a účelem předkládaného projektu je tedy další rozvoj venkova a zvýšení kvality života regionu Hlučínska, podpora cestovního ruchu, propagace regionu navenek, podpora spolupráce jednotlivých obcí, místních společenství apod.


Dýchejme čistý vzduch!

Název programu: Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

Kód programu: ŽPZ/02/2015

Realizací předkládaného projektu reaguje Sdružení obcí Hlučínska (SOH) na potřebu řešení nepříznivého stavu ovzduší v regionu i v celém Moravskoslezském kraji. Skutečnost, že MSK patří k oblastem s nejhorší kvalitou ovzduší na území ČR, je obzvláště na Hlučínsku prokazatelně způsobeno ve značné míře i chováním a samotným přístupem místních obyvatel k problematice ekologického vytápění, spalování nekvalitných tuhých paliv a s tím související separaci odpadů apod. Jelikož tedy v této oblasti na našem území evidujeme vysoký potenciál možné pozitivní změny a zlepšení celkového přístupu obyvatel k otázce životního prostředí a jelikož jen oslovením co nejširší cílové skupiny můžeme dosáhnout výsledného efektu a cíle, rozhodli jsme se pro realizaci tohoto rozsáhlého projektu, v rámci kterého si obyvatelé regionu osvojí základní environmentální principy a pravidla, seznámí se s vlivem znečištění ovzduší na jejich zdraví,  s aktuální legislativní úpravou této problematiky, povinností separace odpadů apod., což poté povede k celkovému zlepšení ekologického myšlení obyvatel. Ve výsledku by pak mělo dojít k dlouhodobému snížení stavu znečištění ovzduší, což je také cílem a předmětem celého projektu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Cíle projektu dosáhneme jednak prostřednictvím uspořádání veřejných seminářů v jednotlivých obcích a městech SOH a v základních školách regionu, ale také prostřednictvím vydání informačních letáků obsahujících hlavní principy environmentálního chování a zásad. Výstupem projektu tedy bude 31 seminářů pro veřejnost a 20 seminářů pro žáky vyššího stupně základních školy regionu. Aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita a přínos projektu pro co nejširší cílovou skupinu, bude zároveň vydán informační leták o rozsahu 4 stran A5 a nákladu 30 000 ks, který bude distribuována nejen mezi účastníky seminářů, ale také do všech domácností v regionu.

Sdružení obcí Hlučínska realizuje projekt z důvodu zvýšení informovatosti, uvědomělosti a posílení občanské zodpovědnosti k environmentální problematice regionu. K realizaci projetku se Sdružení obcí Hlučínska rozhodlo především z důvodu nepříznivého stavu životního prostředí způsobeného špatným ovzduším. Jelikož lze tento stav do vysoké míry zlepšit chováním obyvatel regionu např. ve vztahu k ekologickému vytápění domů, celkovým posílením občanské uvědomělosti a zodpovědnosti v této oblasti, je série seminářů pro veřejnost a žáky ZŠ vhodným prostředkem, jak zapojit občany do této snahy, zvýšit informovanost o aktuálně naměřených údajích, představit jim možnosti, jak pozitivně ovlivnit čistotu životního prostředí apod.
Cílovou skupinou projektu jsou všichni obyvatelé regionu Hlučínska, kteří se aktivně  zúčastní plánovaných seminářů v jednotlivých obcích a městech nebo ve školách. Jelikož výstupem projektu bude i odborní informační leták, která bude distribuován do všech domácností regionu, můžeme konstatovat, že projekt bude zacílen až na cca 65 000 obyvatel regionu. Přínosem pro ně bude zejména zvýšení všeobecných informací o principech ochrany životního prostřední,osvojení konkrétních nástrojů a postupů při řešení vytápění,  seznámení se s novinkami a povinnostmi v legislativě, třídění odpadů apod., což ve výsledku povede k posílení ekologického myšlení a zodpovědnosti k životnímu prostředí, ve kterém žijí. Projekt tedy umožní prohloubení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jak na ZŠ tak přímo u obyvatel.


Festival kultury a hlučínských řemesel 2015

Název programu: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015

Kód programu: PPA 2015

V rámci projektu byl uspořádán jednodenní Festival kultury a hlučínských řemesel, a to 12. července 2015 na Mírovém náměstí v Hlučíně.  Na festivalu kultury a hlučínských řemesel vystoupilo cca 300 účinkujících, kteří zde tancem, zpěvem, hudebním či slovním přednesem předvedli divákům to nejlepší z kultury, nářečí a tradic Hlučínska. Současně si mohli návštěvníci festivalu prohlédnout a zakoupit některý z tradičních výrobků na prodejním jarmarku hlučínských řemesel (např. koláče, perníky, cukrovinky, paličkované výrobky, výšivky, krajky, košíky, keramiku, vitráže, ručně vyráběné hračky, med a medovinu apod.).


Rozvoj regionu Hlučínska

Název programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

Kód programu: RRC/4/2015

Projekt volně navazuje na projekty "Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska" a "Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska" díky kterým byl podpořen rozvoj regionu prostřednictvím zaměstnankyně SOH a externí účetní. Jelikož se přijetí nové zaměstnankyně osvědčilo a mělo pozitivní dopad na zvýšení propagace regionu, zintenzivnění spolupráce zástupců SOH, zvýšení povědomí o činnostech regionu apod., rozhodlo se SOH pokračovat v realizaci projektu a schválilo zaměstnankyni SOH pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Cílem a účelem předkládaného projektu je tedy další rozvoj venkova a zvýšení kvality života regionu Hlučínska, podpora cestovního ruchu, propagace regionu navenek, podpora spolupráce jednotlivých obcí, místních společenství apod.


Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska

Název programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014

Kód programu: RRC/4/2014

Cílem a účelem projektu je rozvoj venkova a zvýšení kvality života regionu Hlučínska, podpora cestovního ruchu, propagace regionu navenek, podpora spolupráce jednotlivých obcí, místních společenství apod.

Tohoto cíle dosáhneme jednak prostřednictvím referentky Sdružení obcí Hlučínska, která má v popisu práce vyhledávání dotačních příležitostí pro SOH i jednotlivé obce, zpracování žádosti o dotace, realizaci projektů, organizaci kulturních akcí, správu webových stránek, prezentace SOH v denních periodikách, zastupování SOH na jednáních, přípravu podkladů pro jednání Sněmu a Rady SOH, zpracování zápisů z jednání, prezentaci regionu na výstavách cestovního ruchu aj. a rovněž prostřednictvím externí účetní, která zodpovídá za celkové účetnictví SOH, správné zaúčtování nákladů k projektům, zpracování mezd, zpracovává závěrečný účet, kontroluje plnění rozpočtu atd.

Sdružení obcí Hlučínska realizuje projekt z důvodu snahy o rozvoj a zkvalitnění života na Hlučínsku, rozvoj cestovního ruchu, zvýšení propagace regionu, zintenzivnění vzájemné spolupráce zástupců obcí a měst SOH, místních společenství, podnikatelské a zemědělské veřejnosti, podpory akcí a programů pro děti a mládež v regionu apod.

Cílovou skupinu projektu tvoří starostové a starostky obcí a měst SOH, děti a mládež z regionu, podnikatelská veřejnost a všichni obyvatelé obcí a měst Sdružení obcí Hlučínska, návštěvníci a turisté z regionu, kraje, ČR a případně i polského příhraničí, kteří budou moci užívat výstupů projektů, zúčastnit se kulturních a společenských akcí apod.

Konkrétní přínos a efekt projektu se tedy u cílové skupiny a žadatele projeví především prostřednictvím:

 - zpracování žádostí o dotace a realizací projektů, jejichž cílem bude rozvoj cestovního ruchu, kulturních tradic, propagace regionu, podpora spolupráce místních společenství, vzdělanosti aj.;

- propagace SOH a jednotlivých obcí na webových stránkách SOH, v novinách a časopisech, jehož efektem bude zvýšení povědomí obyvatel regionu o činnosti SOH, kulturních akcích, projektech apod.;

- společných akcí (kulturních, sportovních) SOH, díky kterým dojde k posílení vzájemné spolupráce místních společenství, dětí a mládeže a k vyšší propagaci místních souborů a společenství i posílení kulturního povědomí u obyvatel z blízkého a širokého okolí;  

- zintenzivnění spolupráce starostů obcí a měst Hlučínska v rámci jednání na Sněmu a v Radě SOH, díky kterému se budou moci zabývat větším množství záležitostí, jejich řešením, plánováním apod., což se ve výsledku projeví ve zkvalitnění života a rozvoji regionu jako celku.


Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska

Název programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013

Kód programu: RRC/04/2013

Cílem a účelem projektu je rozvoj venkova a zvýšení kvality života regionu Hlučínska, podpora cestovního ruchu, propagace regionu navenek, podpora spolupráce jednotlivých obcí, místních společenství apod.

Tohoto cíle dosáhneme jednak prostřednictvím referentky Sdružení obcí Hlučínska, která má v popisu práce vyhledávání dotačních příležitostí pro SOH i jednotlivé obce, zpracování žádosti o dotace, realizaci projektů, organizaci kulturních akcí, správu webových stránek, prezentace SOH v denních periodikách, zastupování SOH na jednáních, přípravu podkladů pro jednání Sněmu a Rady SOH, zpracování zápisů z jednání, prezentaci regionu na výstavách cestovního ruchu aj. a rovněž prostřednictvím externí účetní, která zodpovídá za celkové účetnictví SOH, správné zaúčtování nákladů k projektům, zpracování mezd, zpracovává závěrečný účet, kontroluje plnění rozpočtu atd.

Sdružení obcí Hlučínska realizuje projekt z důvodu snahy o rozvoj a zkvalitnění života na Hlučínsku, rozvoj cestovního ruchu, zvýšení propagace regionu, zintenzivnění vzájemné spolupráce zástupců obcí a měst SOH, místních společenství, podnikatelské a zemědělské veřejnosti, podpory akcí a programů pro děti a mládež v regionu apod.

Cílovou skupinu projektu tvoří starostové a starostky obcí a měst SOH, děti a mládež z regionu, podnikatelská veřejnost a všichni obyvatelé obcí a měst Sdružení obcí Hlučínska, návštěvníci a turisté z regionu, kraje, ČR a případně i polského příhraničí, kteří budou moci užívat výstupů projektů, zúčastnit se kulturních a společenských akcí apod.

Konkrétní přínos a efekt projektu se tedy u cílové skupiny a žadatele projeví především prostřednictvím:

 - zpracování žádostí o dotace a realizací projektů, jejichž cílem bude rozvoj cestovního ruchu, kulturních tradic, propagace regionu, podpora spolupráce místních společenství, vzdělanosti aj.;

- propagace SOH a jednotlivých obcí na webových stránkách SOH, v novinách a časopisech, jehož efektem bude zvýšení povědomí obyvatel regionu o činnosti SOH, kulturních akcích, projektech apod.;

- kalendáře kulturních akcí SOH, který bude umístěn na webových stránkách SOH a díky kterému dojde ke zvýšení povědomí a k propagaci těchto akcí nejen u občanů regionu, ale i širokého okolí;

- společných akcí (kulturních, sportovních) SOH, díky kterým dojde k posílení vzájemné spolupráce místních společenství, dětí a mládeže a k vyšší propagaci místních souborů a společenství i posílení kulturního povědomí u obyvatel z blízkého a širokého okolí;  

- zintenzivnění spolupráce starostů obcí a měst Hlučínska v rámci jednání na Sněmu a v Radě SOH, díky kterému se budou moci zabývat větším množství záležitostí, jejich řešením, plánováním apod., což se ve výsledku projeví ve zkvalitnění života a rozvoji regionu jako celku.

 

 

 

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí